#1 – Psalmi 119:105 – Nevoja jonë për Shkrimin e Shenjtë

<