#1 – Psalmi 119:105 – Nevoja jonë për Shkrimin e Shenjtë

<

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.