A mund të jesh i mirë pa Perëndinë?-Argumenti moral për ekzistencën e Perëndisë.