Mrekullia në Kana të Galilesë – Gjoni 2:1-11

https://www.kishareformuardurres.org/wp-content/uploads/2019/03/01-Çfare-eshte-nje-mrekulli.pdf

 

Cili ishte konteksti i kësaj mrekullie?

 

 

A do të thotë kjo se Jezusi e pranon martesën si një institucion njerëzor?

 

 

Përse ishte atje edhe nëna e Jezusit?

 

 

Kush tjetër ishte atje?

 

 

Si mendoni, përse Maria iu drejtua Jezusit me fjalët «Nuk kanë më verë!»? (v. 3)

 

 

Çfarë iu referuar Jezusi në përgjigjen e Tij? (v. 4).

 

 

Si mendoni, a e njihte Maria fuqinë e birit të saj?

 

 

Kur duket se Jezusi ka refuzuar që të bëjë mrekulli dhe të shpalosë fuqinë e tij, çfarë bëri apo tha Maria? (v. 5)

 

Gjashtë enët prej guri që Judenjtë përdornin për pastrim mund të mbanin ndoshta 80-100 litra ujë secila! Cili ishte urdhri i Jezusit? Me se duhet që ti mbushnin shërbëtorët ato?

 

A kishte ndonjë dyshim në mendjen e shërbëtorëve mbi përmbajtjen e këtyre enëve? Përse?

 

 

Sa kohë iu desh ujit që të kthehej në verë? (v. 9)

 

 

A u bë kjo gjë në botën materiale apo frymore? A ishte kjo e dallueshme për  shqisat?

 

 

Nëse po, nga e dimë këtë sipat tekstit (v. 10)?

 

 

A e preku Krishti ujin, apo vetëm foli?

 

 

A është Jezusi një profet apo një apostull? (Shiko Veprat 3:11-26)

 

 

Si dëshmon kjo mrekulli se Jezusi vinte nga Perëndia?

 

 

Përse e bëri Jezusi këtë mrekulli? (v. 11)

 

 

Si i jep lavdi Jezusi, ky akt i fuqishëm e Tij?

 

 

Përse kjo mrekulli bëri që dishepujt e Tij ti besonin Jezusit?

 

 

Nëse kjo ishte mrekulli e parë e Tij, çfarë mendoni ju, se këta dishepuj dinin më parë për  Krishtin?

 

 

Si na e zbulon kjo mrekulli, fuqinë e Tij hyjnore, dhe që ishte i dërguar që të ishte Mesia?

 

 

Përmbledhje: “Tani për  herë të parë, Jezusi hap mantelin që ai pat hedhur mbi hyjninë e Tij kur u trupëzua në njeri, për  të na zbuluar diçka nga fuqia e tij e mbinatyrshme dhe nga natyrë e tij prej Perëndie” (J.C. Ryle).

Krishterimi është një besim gëzimi. Zoti ynë Jezus Krisht nuk sjell trishtim dhe hidhërim. Aty ku ai është, aty Ai prodhon gëzim, aty duhet të ketë ngazëllim. Prania e tij personale është veçoria e madhe e Ungjillit Biblik. Dhe kur ardhja e Krishtit në festën e martesës siguroi gjithçka që mungonte, ardhja e Zotit tonë në jetën e trishtuar nga mëkati jep përbërësin e nevojshëm për gëzimin e vërtetë dhe të qëndrueshëm. Ai na bën të plotë. A e njihni gëzimin që Krishti mund të sjellë? Mrekullia e tij e parë zbulon se kush është Ai, me qëllim që ju të mund të hyni në gëzimin e Tij!

 

Çfarë Është Një Mrekulli?

Qëllimi i këtij studimi është që të fitojmë një kuptim më të thellë në personin dhe veprën e Zotit Jezus Krisht, përmes një studimi më të thellë të mrekullive të Tij.

Mrekullitë që bëri Krishti nuk ishin vetëm për  bekimin e atyre që përfituan personalisht prej tyre, apo edhe të atyre personave që ishin dëshmitarë okularë të këtyre mrekullive, por edhe për  bekimin tonë sot. Mrekullitë e Krishtit siç na janë dhënë në Bibël kanë për  qëllim që të na komunikojnë të vërtetë frymore me aplikime të rëndësishme dhe personale dhe për ne sot. Këto të vërteta bekuese për çdo kohë e njeri, që vijnë nga dhe na dëshmojnë për  Zotin Jezus Krisht, dalin qartë në dukje kur studiojmë mrekullitë e Tij diçka më thellë se sa thjesht përmes një leximi sipërfaqësor.

Çfarë është një mrekulli biblike? Për një përkufizim të saktë nuk duhet ti drejtohemi fjalorëve apo leksikonëve, vetë Fjala e Perëndisë duhet të na e japë këtë përkufizim. Kur studiojmë mrekullitë në Bibël, ne zbulojmë se të gjitha apo kanë disa emërues të përbashkët. Bëhet fjalë për  gjashtë karakteristika ap gjashtë të vërtetë bazë që përsëritën në çdonjërën prej veprave të fuqishme të Krishtit, dhe të cilat vënë në dukje natyrën e Tij të vërtetë, si dhe qëllimin e veçantë për  të cilin Ai erdhi në tokë.

Gjithashtu, një studim i kujdesshëm i mrekullive Bible na con në përfundimin se ato nuk u ndodhë të gjithë gjeneratave të besimtarëve, por ishin për  përqendruara në disa momente të caktuara të historisë së shpëtimit, dhe më saktë në katër prej tyre. Grupi i parë i mrekullive ndodhi gjatë kohës së Moisiut. Grupi i dytë i mrekullive ndodhi gjatë kohës së profetëve Elija dhe Elisha disa shekuj më vonë. Grupi i tretë i mrekullive ndodhi gjatë shërbesës në tokë të Zotit Jezus Krisht, dhe grupi i katërt i mrekullive ndodhi gjatë kohës së Apostujve. Ndërsa studiojmë mrekullitë biblike, dhe veçanërisht ato të Krishtit, gjatë të vërteta do të dalin gjithnjë në pah:

  1. Çdo mrekulli është një akt dhe jo një proçes. Mrekullia ndodh menjëherë brenda një momenti! Një mrekulli e Perëndisë nuk është një ndërmarrje e stërzgjatur e Tij. Pra, një person që ka pësuar një infarkt në zemër, nuk mund të pretendojë se Perëndia e ka shëruar përmes një mrekullie, nëse ky shërim ka ndodhur gradualisht përgjatë gjatë muajve.
  2. Çdo mrekulli është kryer në botën fizike dhe jo frymore. Pra, edhe pse rilindja frymore mund të ndodhë vetëm nga Fryma e Perëndisë dhe nuk vjen nga njeriu, sepse ajo nuk kryhet në ambientin e jashtë fizik të njeriun por në shpirtin e tij ,rilindja nuk kategorizohet teknikisht si mrekulli. Sigurisht që një person të shpëtohet, duhet që fuqia hyjnore e Perëndisë të veprojë. Por sepse ky veprim ndodh në shpirtin frymor dhe jo në trupin fizik të njeriut, ne nuk mund ta kategorizojmë atë si një mrekulli biblike.
  3. Çdo mrekulli dëshmohet nga shqisat e njeriut (ajo shikohet, dëgjohet, preket, nuhatet apo shijohet). Sepse një mrekulli bëhet në botën e jashtme e fizike, ajo duhet që të jetë e dëshmueshme nga shqisat e njeriut. Ndërsa do të studiojmë mrekullitë e Zotit Krisht, ne do të zbulojmë se të gjitha ato ishin të observueshme dhe të dëshmueshme fizikisht. Ato nuk u bënë as në fshehtësi dhe as në botën frymore.
  4. Çdo mrekulli mund ta gjejë shpjegimin saj racional vetëm në veprimin personal të Perëndisë. Pra, një mrekulli është përtej shpjegimit njerëzor. Për  shekuj me radhë, skeptikët janë përpjekur që të tu japin një shpjegim materialist mrekullive të Perëndisë, por asnjëra prej tyre nuk mund të gjejë një shpjegim të vërtetë veçse në fuqinë hyjnore e vepruese të Perëndisë.
  5. Çdo mrekulli bëhet nga një drejtues i besimit, qoftë ai një profet, një apostull apo nga Zoti vetë. Në Bibël, asnjë nuk ka qenë në gjendje që të bëjë mrekulli, pa qenë më parë i dërguar nga vetë Perëndia.
  6. Çdo mrekulli konfirmon se një mesazh i dhënë nga profeti, apostulli apo Zoti Krisht vjen nga vetë Perëndia. Çdo mrekulli mbështet dhe akrediton atë mesazh apo mësim që shoqërohet me mrekullinë. Mrekullia pra, është vula e aprovimit që Perëndia i jep mesazhit të Tij.

Gjatë këtij studimi të mrekullive të Jezusit, ne do të zbulojmë se ato konformojnë që Ai është Profeti i vërtetë i dërguar nga Perëndia, në fak jo thjesht një profet, por Profeti i Perëndisë i premtuar përmes Moisiut (LiP. 18:15). Si rrjedhim, Ai duhet besuar kur Ai na flet për  vetën e Tij. Pra, një mrekulli është snjë akt i fuqishëm i Perëndisë, i bërë në botën e jashtme e fizike, e dëshmueshme nga shqisat e njeriut, i bërë nga një person i dërguar nga Perëndia, për  të konfirmuar mesazhin e tij.

Le të vëmë re tani, nëse mrekullitë e Krishtit përmbushin të gjatë këto aspekte të përkufizimit biblik.

Drejtuar Një Ateisti


Ne jemi çfarë ne mendojmë! Ne bëjmë çfarë ne dimë! Nëse mendoni se jeni i fortë, do t’i futeni një dyluftimi; nëse mendoni se jeni i dobët, do të përpiqeni t’a evitoni atë. Nëse mendoni se jeni i shëndetshëm, nuk do të shkoni tek mjeku për kurim. Por, nëse ju keni një dhimbje, mendja ju shkon tek një sëmundje serioze ndaj shkoni tek mjeku për t’u kontrolluar.

Ti bën atë që ti mendon! Ti mendon se je një ateist, pra nuk pranon që je krijuar nga një qënie e mbinatyrshme të cilit duhet t’i nënshtrohesh. Ti mendon se je një​ qënie kalimtare e një proçesi evolucioni miliona vjeçar, ku i forti mbijeton dhe i dobëti përshtatet. Sistemi yt botkuptimor nuk lejon për vlera morale! Bota shtazore dhe njeriu, si prejardhje e saj, nuk e njohin moralin. Xhungla nuk ka drejtësi! Luani ha këlyshin e antilopës dhe prindërit e saj nuk hakmerren, as kërkojnë shpagim. Ti mendon se je produkt i evolucionit, por ti nuk jeton në përputhje me këtë bindje.
Nëse u ndodh ndonjë gjë të afërmve të tu, ti mund të mos hakmerresh, por brenda teje do të vlojë dëshira për drejtësi e hakmarrje. Nëse ti je një gangster, ti nuk do të gjesh paqe derisa të kesh vënë ‘drejtësi’, edhe pse ti jeton prej padrejtësisë që u shkakton të tjerëve.
Veprat dhe ndjenjat e tua tregojnë që thellë brenda teje ti beson në drejtësi; ti beson që drejtësia, pra morali, ekziston. Ti mund të përpiqesh t’a mohosh Perëndinë si përcaktues dhe dhënës i njohjes midis së mirës e së keqes​! Ti mund të thuash se morali është thjeshtë një kontratë sociale e përcaktuar nga bota e shumicës (ligjet në demokraci). Por, nëse nesër kjo shumicë voton që prona jote të konfiskohet pa asnjë shpërblim, ti mund të bindesh për shkak të dobësisë apo pamundësisë tënde për të kundërshtuar. Por përbrenda ti do të ziesh për shpagim. Ti nuk mund të jesh dakort me përcaktimin e shumicës se çfarë është e mirë për shoqërinë.
Kjo dëshirë nuk përputhet me botkuptimin tënd. Ti po vepron ndryshe nga çfarë t’i mendon. Kjo tregon se ti duhet të kesh një tjetër botëkuptim brenda teje të cilin ti e ndrydh e përpiqesh t’a mohosh. Ti je duke jetuar një gënjeshtër! Botkuptimi yt i mbijetesës së më të fortit është një gënjeshtër. Ti nuk mund të lësh gjërat të rrjedhin, as mund t’a pranosh se je më i dobët.

Ti je mbruajtur që në lindje me ndjenjën e së mirës e së keqes. Kur lendon apo ofendon dikë ty të lind dëshira për mëshirë, falje, e paqtim. Ndërkohë, kur dikush të ofendon apo lëndon, ti mbushesh me dëshirën për hakmarrje, shpagim dhe drejtësi. Ti kërkon të mirën për vete, por dëshiron e bën të keqen për tjetrin.  Ky është mëkati: të dish çfarë është e mira dhe të mos e bësh atë.

Thellë në zemrën zemrën tënde ti e di që Perëndia ekziston, si sinonim i drejtësisë, por ti e shtyp atë mendim sepse ti nuk do të japësh llogari për gjëndjen tënde. Ti ke një sëmundje vdekjeprurëse! Ti je mbruajtur dhe lindur në mëkat! Çdo tendencë e zemrës tënde në çdo çast është i destinuar të përfundojë në mëkat. Perëndia ka thenë se paga e tij për mëkatin tënd është vdekja. Por ti ke një problem tjeter! Ti jeton në mohim. Ti mohon të jesh i sëmurë me shpresën se do të jetosh. Aq sa shmanget problemi për strucin kur ai e fut kokën nën rërë, po aq mohimi i problemit tënd nuk e asgjeson atë. Mëkati yt do të gjej e ti do të paguash për të pavarësisht jetës në mohim të mëkatit.

Por për sëmundjen tënde vdekjeprurëse ka një ndërhyrje kirurgjikale që të shpëton. Por ti nuk mund të shkosh tek kirurgu po nuk pranove që je i sëmurë e ke nevojë për kurim. Ndaj, prano sot që ke problem me mëkatin e se ke rebeluar ndaj Perëndisë. Ai ka një rrugë shpëtimi për ty.
Pagën e dënimit tënde​ si pasojë e mëkatit tënd Perëndia e kaloi në llogari të Jezus Krishtit, të cilin ai e bëri kurban si flijim zëvëndësues për ty e për mua.
Jezusi është Perëndia i mishëruar. Ai është njëkohësisht tërësisht Perëndi dhe tërësisht njeri. Duke qënë Perëndi, ai i jep flijimit të tij një vlerë të pamasë. Vetëm kështu ky flijim është i aftë të shlyejë mëkatin e pamasë të njerëzimit në çdo kohë – një sakrificë, një herë për të gjithë që e besojnë. Duke qënë tërësisht njeri ai është i aftë të zëvendësojë për njerëzimin. Jezusi vdiq për ty! Por ky është vetëm një pjesë e lajmit. Perëndia a ngjalli atë prej së vdekurish duke të provuar se Ai e pranoi sakrificën e Jezusit në vendin tënd.
Prano gjendjen tënde në nevojë për një shpëtimtar, beso në Krishtin si flijimin e vetëm që plotëson kushtet e drejtësisë së Perëndisë, dhe pranoje atë si Shpëtimtar dhe Zot të jetës tënde.
Dhe ti do të shpëtohesh e do të jetosh, sepse Ai është i vërtetë, besnik ndaj asaj që thotë, e mbi të gjitha, i aftë të bëjë gjithçka që thotë.
Mos jeto në mohim! Jeto duke e pohuar!

Fjala u bë Mish

“Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.” (Gjoni 1:14).

 

Festimet tona të Krishtlindjeve janë si eksodi i Izraelit nga Egjipti. Ajo ishte një shpërngulje e lavdishme. Lavdia e Izraelit ishte lavdia e Perëndisë në mesin e tyre nëpërmjet tabernakullit dhe Arkës së Besëlidhjes. Kështu është edhe për ne sot me Krishtin: lavdia jonë është ajo e vetë Krishtit. Ky ishte mësimi i apostullit Gjon në Ungjillin e tij kur ai fliste për domethënien e Krishtlindjes: “Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.” (Gjoni 1:14).

Ndryshe nga ungjijtë e tjerë që tregojnë ngjarjet e lindjes së Jezusit, Ungjilli i Gjonit tregon historinë e Krishtlindjes në terma teologjike. Gjoni 1:14 na jep doktrinën e mishërimit të Krishtit. Jezusi lindi nga Maria e virgjër, por personi i dytë i Trinisë nuk erdhi në jetë në këtë lindje. Përkundrazi, Gjoni thotë, “Fjala”, domethënë, Perëndia Biri, mori një formë dhe natyrë njerëzore për t’ia shtuar natyrës sëe tij përjetësisht hyjnore. Mishërimi i Krishtit do të thotë që Biri i Perëndisë u bë njeri në kuptimin më të plotë, pa humbur asnjë nga hyjninë e tij. Duke qenë i pamëkatë, ai është i pakorruptuar, njerëzimi i vërtetë, siç e kishte projektuar fillimisht Perëndia.

Më lejoni të jap disa nga arsyet pse Jezu Krishti mori mishin tonë nëpërmjet mitrës së Marisë. Një nga arsyet është që Perëndia të na njohë përmes përjetimit dhe kështu të simpatizohet plotësisht në nevojat tona. Sepse Jezusi u bë njeri, ai është në gjendje ti vijë keq për ne në sprovat tona dhe ai e di se çfarë është dhimbja dhe gëzimi si qenie njerëzore. Hebrenjve 4:15 thotë: “Sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund t’i vijë keq për dobësitë tona, po një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar.” Si e tillë, Jezui gjithashtu na jep një shembull për tu ndjekur, pasi na udhëheq në këtë jetë në rrugën që ai ka hapur për ne.

Një arsye e dytë pse Jezui u bë njeri ishte të na tregonte lavdinë e Perëndisë në një formë që mund ta kuptonim. Perëndia është frymë dhe është i padukshëm në natyrën e tij të vërtetë (1 Tim. 6:16). Prandaj, Biri i Perëndisë e veshi veten në formë njerëzore në mënyrë që burrat dhe gratë të mund ta shihnin dhe ta kuptonin karakterin e Perëndisë. Ne mund ta njohim shenjtërinë dhe dashurinë e Perëndisë duke e parë atë në jetën njerëzore të Jezusit, siç është zbuluar në Bibël. Jezusi tha: “Kush më ka parë mua, ka parë Atin” (Gjoni 14:9).

Më e rëndësishmja, Jezui u bë një njeri për të vdekur për mëkatet tona. Meqenëse ishin burra dhe gra që thyenin ligjin e Perëndisë dhe ranë nën zemërimin e Perëndisë, shlyerja e vërtetë mund të bëhej vetëm nga një i cili ishte plotësisht njeri. Jezusi u bë një qenie njerëzore në mënyrë që të mund të ofrohej për mëkatet e popullit të tij, pasi vetëm ai ishte në gjendje të vuante dënimin e vdekjes në natyrën e tij njerëzore dhe megjithatë të ngadhënjente përmes jetës në hyjninë e tij.

Në botën e lashtë ka pasur shumë mite rreth perëndive që zbritën në tokë pak kohë derisa u lodhën dhe u kthyen në retë. Por askund në botën e lashtë nuk ekzistonte koncepti i Perëndisë që bëhej njeri, Fjala të merrte mishin, nga dëshira e tij për të na shpëtuar. Por ky është mesazhi ynë i gëzueshëm i Krishtlindjeve. Çfarë thotë kjo për dëshirën e Perëndisë për shpëtimin tonë? Ai hyri në botën tonë dhe u bë një prej nesh! Sa e madhe është dashuria e Perëndisë për secilin nga njerëzit e tij, që ai ta dërgojë Birin e tij që të vdesë për ne dhe kështu të na mundësojë që të jetojmë me Perëndinë përgjithmonë në lavdi! Kjo është dhurata që ne e festojmë me falenderime ndaj Perëndisë në Krishtlindje.

Gjoni thotë se Jezusi jo vetëm që banoi mes nesh, ashtu si tabernakulli i Perëndisë në mes të fiseve të Izraelit, por që na tregoi lavdinë e tij. Ka aq shumë lavdi lidhur me Krishtlindjen. Lutja ime është     që të gjithë ne – sidomos fëmijët tanë – të ndiejmë gjatë festimeve tona të Krishtlindjes, diçka nga lavdia që engjëjt kënduan në fushat e Betlehemit. Por, sipas Jezusit, lavdia e vërtetë për të cilën erdhi u zbulua në kryq. Në prag të hyrjes së tij në Jerusalem para kryqëzimit të tij, Jezusi deklaroi: “Ka ardhur ora që Biri i Njeriut të përlëvdohet” (Gjoni 12:23). Jezusi nuk po fliste për Hosannën e Ditës së Palmës por për agonitë e vdekjes së tij shlyese. Në kryq, Perëndia na tregoi turpin e vërtetë të mëkatit tonë, pasi edhe një aq i përsosur sa Jezusi duhej të vuante për të. Por në kryq, Perëndia na tregoi edhe lavdinë e vërtetë të dashurisë së tij, pasi ai ishte i gatshëm të jepte edhe Birin e tij, sakrifica që duhej për ne që të shpëtohemi. Kështu, duke parë lavdinë e hirit të Perëndisë në kryq, mëkatarët si ne janë të shpëtuar. A është Jezui, i cili ka lindur në grazhd për të vdekur në kryq, lavdia jote?

Sot, lavdia e Jezusit shkëlqen në zemrat tona nëpërmjet shkrimeve të Biblës (2 Pjetrit 1:19). Pra, ne mbajmë në një libër, të vërtetën e Perëndisë në gjithë lavdinë e tij, që na siguroi nëpërmjet profetëve dhe apostujve të lashtë të Jezu Krishtit. Nëse ne kemi marrë hirin e Perëndisë në kryqin e Krishtit, atëherë le të duam dhe dëshirojmë njohjen e së vërtetës së Perëndisë në Fjalën e tij. Le të sigurohemi që këtë sezon të Krishtlindjes ne të festojmë dhuratën e Perëndisë duke kaluar disa kohë në Bibël. Më pas le të jetë dhurata jonë e Krishtlindjes për të, besimi ynë besnik ndaj Jezusit dhe kënaqësia jonë në adhurimin e Perëndisë me falënderime në kishën tonë dhe së bashku me familjet tona. Në këtë mënyrë, Zoti mund t’ju japë të gjitha bekimet e tij më të pasura këtë kohë Krishtlindje.

 

Reformimi i Qeverisjes së Kishës

Reformimi Protestant Evropian nuk do të kishte mbijetuar pa reformimin e strukturave administruese të Kishës. E sulmuar nga jashtë nga hordhitë e papatit dhe të levave të tij politike, e gjendur po ashtu nën presionin e princave apo mbretërve në rajonet ku shtrihej si në Britani apo Gjermani apo edhe të senateve të qyteteve të pavarura ku ajo mund të ndodhej sikurse për shembull në Gjenevë, Cyrih apo Strasburg, lëvizja e reformuar nuk do të kishte rezistuar e ngadhënjyer pa reformuar sistemin qeverisës së saj. Po ashtu, ajo nuk do t’i kishte rezistuar as presioneve të copëzimit të ushtruara nga Reformimi Radikal apo atyre të ektremizmave të lëvizjeve të ndryshme të stilit anabaptist. Ndërsa reformimi i doktrinës së drejtësimit hapte dyert e qiellit, reformimi i adhurimit dhe i qeverisjes së Kishës siguronte që ato dyer të qëndronin të hapura edhe për gjeneratat që do të vinin, duke garantuar gjithashtu udhëtimin e perëndishëm dhe të qëndrueshëm të të drejtësuarve në udhën e shenjtërimit, ngulmimit dhe lavdërimit. Pa revolucionin eklesiologjik [fjala ekleziologji = doktrina e kishës, për pasojë eklesiologjik = një gjë të lidhur me doktrinën e kishës] të reformatorëve të gjeneratës së dytë, revolucioni soteriologjik [fjala soteriologji = doktrina e shpëtimit, për pasojë soteriologjik = një gjë të lidhur me doktrinën e shpëtimit] i reformatorëve të gjeneratës së parë si ai i Martin Luterit, do të zhbëhej shumë shpejt. Risitë e përvetësuara më pas prej Kishës së Romës, por edhe anarkia që pasoi ndër anabaptistët e asaj kohe janë prova të mjaftueshme të rreziqeve të mëdha që i kanoseshin një kishe të çorganizuar.

Dega e Kishës së Reformuar dhe e Kishës Presbiteriane si në kontinent ashtu edhe në ishujt Britanikë, synuan që mbi të gjitha të nderonin Krishtin si Koka e Kishës së Tij, madje si e vetmja Kokë e Kishës së Tij, dhe kjo solli atë që mund të titullohet si parimi rregullator i qeverisjes së kishës: Fjala e Krishtit shpalos qartë se si duhet të jetë struktura e kishës dhe, si rrjedhim, qeverisja e kishës duhet të bazohet në mësimin dhe praktikën apostolike.

Zhvillimet Reformuese në Strasburg

Martin Buceri e kishte si përparësi të dorës së parë reformimin e qeverisjes së kishës gjatë përpjekjeve të tij për të reformuar kishën në Strasburg. Gjatë hartimi të rregullores së kishës së qytetit, ideja e veçantë reformuese që ai zbuloi prej Dhiatës së Re, ishte rëndësia e rolit të plakut në drejtimin dhe në administrimin e disiplinës së kishës. Përveç kësaj, Buceri argumentoi se koncilët e kishës duhet t’i nënshtrohen Krishtit nëpërmjet sundimit që Ai ka themeluar në Fjalën e tij. Delegatët në koncilë të tillë, qofshin ato pleqësia lokale e kishës, sinodi apo asambleja kombëtare e kishës, këta delegatë duhet të zgjidhen me lutje dhe agjërim si dhe përmes një shqyrtimi të kujdesshëm, me qëllim që të shfaqen qartë dhuntitë e tyre frymërore. Pas zgjedhjes, shugurimit dhe dërgimit në këto mbledhje zyrtare, koncilët duhej t’i dëgjonin këta delegatë, se mos heshtnin zërin e Frymës që mund të fliste përmes tyre. (Kjo është një pikë që e meriton të merret në konsideratë sepse shpeshherë takimet zyrtare të pleqësive, presbiterëve apo sinodeve të kishave, janë nën tiraninë e minutazhit, ku jo vetëm që folësit kanë një kohë tepër të kufizuar për të folur, por edhe një çështjeje të caktuar i kushtohet një kohë e kufizuar për ta debatuar atë, përpara se sa të merret një vendim për të).

Në të njëjtën periudhë, edhe Gjoni Kalvini po arrinte Gjenevë, në mënyrë të pavarur, në shumë përfundime të ngjashme me ato të Martin Bucerit në Strasburg. Gjatë periudhës së parë baritore në atë Gjenevë, ai po përjetonte efektet e rendit të çrregullt të kishës në atë qytet. Çështja se kush kishte autoritet të zgjidhte, të disiplinonte, të pranonte besimtarët në Darkën e Zotit apo edhe të shkishëronte ngjalli një mosmarrëveshje të rëndë mes Kalvinit dhe qytetshtetit të Gjenevës. Si rrjedhim, në vitin 1538,Këshilli i Qytetit e dëboi atë dhe shumë pastorë të tjerë nga Gjeneva. Sipas gjykimit të Kalvinit, Këshilli i Qytetit ushtronte një kontroll të tepruar mbi disiplinën e kishës. Gjatë periudhës që kaloi në Strasburg, nga viti 1538 deri më 1541, roli i Bucerit, i cili ishte më i vjetër, më i qetë dhe më i pjekur në trajtimin e çështjeve, ishte tej mase formues për Kalvinin, për ta nxitur atë për reformimin e kishës. Teksa ishte në Strasburg, Kalvini u bë gjithashtu dëshmitar i shembullit negativ ndër kishat luteriane, në lidhje me faktin që shteti apo princi sundonte mbi kishat, edhe pse garantonte mbrojtje për to. Që nga ajo kohë, modeli që u zhvillua ndër kishat luteriane në Evropë ishte ai i nënshtrimit të strukturave të kishës ndaj autoriteteve civile. Edhe sot, kishat luteriane në Evropë janë kryesisht kisha shtetërore, ku rrogat u vijnë nga shteti, i cili gjithashtu ka mundësinë e ushtrimit të një ndikimi të plotë mbi jetën e kishës.

Është e rëndësishme të theksojmë se Bucer, Kalvini dhe reformatorë të tjerë nuk po sh piknin një sistem të ri qeverisje. Përkundrazi, reformimi i sistemit të qeverisjes ishte thjesht rizbulimi i parimeve biblike. Drejtimi, qeverisja dhe disiplinimi i kishës përmes ofiqit të plakut dhe të një sistemi asamblesh të shkallëzuara dhe përfaqësuese, nga pleqësia lokale e deri në një asamble kombëtare, nuk ishte një risi e zbuluar prej tyre, por një parim i shprehur qartë në Shkrimet e Shenjta dhe në veprat e etërve të kishës. Nën ndikimin e Bucerit, Kalvini u bind plotësisht se ofiqi i plakut dhe i institucioni i pleqësisë ishte një institucion i themeluar nga Krishti.

Reformimi kishtar në Gjenevën e Kalvinit

Kërkesa e Këshillit të Qytetit të Gjenevës në 1541 që Kalvini të rikthehej në atë qytet u prit me një mjaft ngurrim dhe kundërshti nga ana e këtij të fundit. Ai nuk dëshironte që të përfshihej përsëri në një jetë përplasjesh pa fund me drejtuesit e qytetit, ku ai, sipas fjalëve të tij, do të “vdiste një mijë herë në ditë”. Mirëpo, duke qenë i gatshëm që “ta sillte zemrën e vet si një flijim dhe një oferte për Zotin”, ai u kthye në atë qytet ku do të kalonte pjesën tjetër të jetës. Menjëherë ai filloi të vendosë rregull në kishë nëpërmjet një doracaku qeverisjeje të quajtur Ordinanca Kishtare, të cilat Këshilli i Qytetit shumë shpejt i miratoi në formë ligji dhe madje me shumë pak modifikime.

Një nga biografët e tij komenton se “nëse Institutet e Kalvinit ishin muskujt e Reform imit të drejtuar nga Kalvini, organizimi që ai i bëri kishës ishte shtylla kurrizore e tij”. Parathënia e Ordinancave Kishtare shpjegon se “qeverisja frymërore e demonstruar dhe themeluar prej Zotit tonë në Fjalën e tij duhet të organizohet në mënyrë cilësore, me qëllim që të ketë autoritet mbi ne dhe të zbatohet prej nesh”.

Një tipar kyç i Ordinancave Kishtare ishte juridiksioni i pavarur i gjykatave kishtare. Kalvini donte të mbronte të drejtën e kishës për të shkishëruar dhe për të administruar disiplinën kishtare në një mënyrë të pavarur dhe të pandikuar nga ndërhyrja e autoriteteve civile. Në parathënien e librit, Kalvini shkruan se, nga ana tjetër, edhe kisha nuk mund të uzurponte detyrat e shtetit duke ushtruar juridiksion civil. Prej këtej, civilizimi perëndimor merr parimin e ndarjes së kishës nga shteti dhe të shtetit nga kisha, një parim i padëgjuar më parë në Evropë, dhe tepër i vështirë për tu kuptuar e pranuar nga shumica e njerëzve të kohës. Nëse sot bota perëndimore e ruan këtë parim pa u menduar e sforcuar shumë për ta kuptuar e pranuar, në kohën e Reformimit Evropian, ky ishte një koncept po aq revolucionar e i çuditshëm për kohën sa edhe idetë e Kopernikut, sipas të cilave toka është e rrumbullakët dhe është pikërisht planeti ynë që vërtitet përreth diellit dhe jo e kundërta.

Kështu, në Gjenevën e Kalvinit u bë e qartë ndarja mes këtyre dy fuqive të shuguruara nga Perëndia: njërit i është dhënë shpata frymërore dhe tjetrit shpata e ligjit. Mirëpo, prapë se prapë, Kalvini do të përjetonte kundërshtimin e vazhdueshëm të shumë faktorëve ndaj këtij parimi në Gjenevë dhe do të duhej më shumë se një dekadë për ta kthyer këtë në praktikën e qëndrueshme të qytetit.

Duke ndjekur linjën e Bucerit, Kalvini përvijoi katër ofiqe në kishë: pastorë, mësues të teologjisë, pleq dhe dhjakë. Detyra e plakut kishte për qëllim “mbikëqyrjen e jetës së të gjithëve, për të paralajmëruar miqësisht ata që shiheshin në gabim apo mëkat, ose që jetonin një jetë të çrregullt, si dhe nëse ishte e nevojshme të urdhëronte ndreqje vëllazërore”.

Në zemër të eklesiologjisë së Kalvinit ishte pleqësia. Denominacionet e reformuara të traditës kontinentale evropiane e quajnë atë konsistori, pra, mbikëqyrësit, ndërsa denominacionet presbiteriane të traditës Britanike e quajnë atë sesion, pra, seance apo mbledhje. Pleqësia duhej të mblidhej çdo javë dhe duhej të përbëhej si nga pleqtë laikë ashtu edhe nga Grupi i Pastorëve të shuguruar. Kështu, duke hequr dorë nga sistemi klerikal apo çdo nocion i tij, Kalvini theksoi barazinë dhe pluralizmin e pleqve në ushtrimin e qeverisjes dhe të disiplinës kishtare. Sipas Kalvinit, punimet e stilit parlamentar në takimet e pleqësisë ishin veprat e Krishtit të gjallë, i cili vepronte përmes shërbëtorëve të tij që shërbenin vetëm në bazë të Fjalës së Perëndisë.

Përkundër imazhit të gabuar që është krijuar rreth Kalvinit si një tiran i zymtë, ai këmbëngul në shumë pasazhe të Ordinancave Kishtare që rregullat e parashtruar në të duhet të zbatohen me dhembshuri dhe durim. Për shembull, në trajtimin e gabimeve pastorale, kisha duhet të dallojë midis “krimeve të patolerueshme” dhe “gabimeve të cilat mund të përballohen duke ofruar këshillime të drejtpërdrejta vëllazërore”. Po kështu, në mbyllje të saj, Ordinancat theksojnë në lidhje me të tëra rregullat që ato përmbajnë: “E gjithë kjo duhet të bëhet me një përmbajtje të tillë që të mos ketë ashpërsi dhe që askush të mos lëndohet, sepse ndreqjet janë ilaçe për kthimin e mëkatarëve te Zoti ynë ”.

Përpjekjet e Kalvinit për reformimin e eklesiologjisë, nga ana tjetër, do të shërbenin për zgjerimin dhe përsosjen e veprës së tij madhështore, Institutet e Mësimit të Krishterë. Referencat për ofiqin e plakut, të cilat mungonin në botimin e parë të vitit 1536, u shfaqën së pari në botimin e vitit 1541 (pas përvojës së tij në Strasburg) dhe u zgjeruan edhe më tej në botimin e vitit 1559. Në botimin e fundit të librit, në vëllimin e katërt, kapitulli “Mjetet e Jashtme me anë të të cilave Perëndia na fton dhe na mban në shoqërinë e Krishtit”, lexojmë një shtjellim të gjatë mbi kishën dhe qeverisjen biblike të saj. Kaq e domosdoshme ishte për Kalvinin qeverisja biblike përmes pleqësisë dhe asambleve të shkallëzuara kishtare, sa që Kalvini shkruan në mënyrë profetike: “Kushdo që e zhvlerëson atë si jo të domosdoshme, po përpiqet në fakt për zhbërjen, ose për rënien dhe shkatërrimin e kishës” (4.3.3).

Sistemi kishtar gjenevas do të përqafohej më vonë nga të gjitha ato kisha që e dëshironin me të vërtetë reformimin e plotë të kishës. Kisha Skoceze e zbatoi praktikën e Gjenevës në Librin e Dytë të Disiplinës (1578), duke bërë të vetën një strukturë presbiteriane të asambleve / gjykatave të shkallëzuara, që nga sesionet lokale në presbiterin që është kisha rajonale, deri tek sinodet / asambletë për nivel provincial dhe kombëtar. Ky sistem eliminoi dhe zëvendësoi peshkopët dhe superintendentët e sistemit Episkopal të Kishës Katolike dhe Anglikane. Fuqia dhe fleksibiliteti i një eklesiologjie të tillë është një prej arsyeve kryesore të përhapjes së mrekullueshme të kalvinizmit përtej Evropës, në Amerikë, Azi dhe Afrikë. Këto kisha përgjithësisht mbilleshin, rriteshin dhe përhapeshin pa mbështetjen e princave siç ishte rasti i kishës luteriane ndër kolonitë kontinentale, madje mbijetonin dhe ngadhënjenin në fusha tepër armiqësore misioni.

Kaosi kishtar bashkëkohor

Nga fundi i mandatit të tij në Gjenevë si pasardhësi i Gjon Kalvinit, Teodor Beza komentoi në një predikim se sistemi qeverisësh i kishës është një shënjestër e parapëlqyer për sulmet e Satanit, sepse është më lehtë ta përmbysësh atë sesa doktrinën e saj. Paralajmërimet e Bezës përshkruajnë sot situatën ku gjenden shumica e kishave ungjillore nëpër botë. Parimi rregullator i qeverisjes së kishës nuk njihet sot, madje mund të themi se gjen zbatim vetëm në një pakicë kishash të Krishterimit ungjillor, i cili dominohet nga kisha të çrregullta, shumë prej të cilëve vuajnë kaq shumë nga sëmundja e informalitetit dhe e kundërshtimit të pasjes së kontureve të dukshme të organizimit, sa që nuk kanë as drejtues, as anëtarësi dhe as një eklesiologji formale.

Kishat ungjillore sot janë në shumicën e rasteve të paafta për të zgjidhur konfliktet në kishë, dhe në rastet me ekstreme “zgjidhja” pritet që të vijë nga duart e pastorëve “tiranë”. Kalvini do ta komentonte kaosin që ekziston sot në “ungjillorucizëm”, ndoshta me të njëjtin koment që ai dha për sistemin kishtar të Kishës Katolike, në një përgjigje që i dha Kardinalit Sadoleto: “Madje edhe ndër piratë e grabitës duket se ka më shumë drejtësi dhe qeverisje të rregullt, se sa në tërë sistemin tuaj qeverisës”. Shumë pastorë ungjillorë të kishave të pavarura të qeverisura nga ata vetë apo nga një sistem joefikas dhjakësh, tallen shpesh herë më sistemin e reformuar apo Presbiterian të qeverisjes së kishës si tepër i ngrirë, apo tepër i ngadalshëm. Dihet që precizoni i eklesiologjisë së reformuar ka bërë që ungjillorët të tallen me ta si the frozen chosen, të paracaktuarit e ngrirë. Mirëpo, shqetësimi ynë për një rend biblik të administrimit të kishës nuk është një institucionalizëm që i kundërvihet punës së Frymës, por dhurata e Frymës dhe mjeti i hirit përmes së cilës Fryma vepron. Fryma e zellit është edhe Fryma e rregullit. Tradita e Reformuar kishtare ka kuptuar prej kohësh se sistemi biblik i qeverisjes së kishës është mjeti thelbësor, me anë të të cilit Perëndia, siç shkruan Kalvini, “na fton” dhe “na mban”. Ai është mjeti përmes së cilit ne shprehim nënshtrimin tonë ndaj Zotit dhe Kreut së kishës dhe njëri-tjetrit.

Rëndësia e Shërbesës së Lutjes

Ora apo shërbesa e lutjes është çdo ditë të mërkure në orën 18 të mbrëmjes. Lutja është hidrocentrali i një kishe lokale. Një kishë pa lutje është një kishë pa jetë, pa dritë, pa fuqi.  Apostulli Pal shkroi “Lutuni pa pushim.” (1 Sel. 5:17).

Cila është rëndësia e lutjes?

Rëndësia e lutjes mund të shikohet së pari në faktin që ka rreth 650 lutje që përmenden në Bibël. Në Dhiatën e Re gjejmë 25 herë Jezusin duke u lutur gjatë shërbesës së tij këtu në tokë. Nëse Jezusi e kishte të rëndësishme dhe të domosdoshme që ti lutej Atit, aq më shumë ne që jemi shumë herë më të dobët se Ai, kemi nevojë që të marrin hir e fuqi prej Atit përmes lutjes. Apostulli Pal përmend lutjen, raportime lutjesh, kërkesa lutjesh dhe inkurajime për tu lutur rreth 41 herë në letrat e tij dhe Veprat e Apostujve. Jezusi u dha dishepujve jo vetëm shembullin e tij të një jete lutëse (Marku 1:35), por edhe i dha atyre instruktime të hollësishme se si duhet të lutemi (Luka 11:1-4). Kisha e hershme ishte një kishë që lutej (Veprat 1:14; 2:42; 4:23-31; 13:1-3).

Së dyti, lutja është një mënyrë se si ne i shërbejmë Perëndisë dhe i bindemi atij (Luka 2:36-38). Ne lutemi sepse Perëndia na urdhëron që të lutemi (Filipianëve 4:6-7). Së treti,ne lutemi sepse Perëndia ka vendosur që lutja të jetë mënyra përmes së cilës ne duhet të marrim bekimet e tij. Ne duhet të lutemi përpara se të marrim vendime të rëndësishme (Luka 6:12-13), që të thyejmë barrikadat dhe rezistencën demoniake në këtë botë (Mateu 17:14-21), për të grumbulluar punëtorë për të mbledhur të korrat shpirtërore (Luka 10:2), për të marrë fuqi për të kapërcyer tundimet (Mateu 26:41); si dhe për mjetet e inkurajimit shpirtëror për të tjerët (Efesianëve 6:18-19).

Cila është siguria apo premtimi i lutjes?

Perëndia na ka premtuar që asnjë prej lutjeve tona nuk do të shkojë kot, edhe pse shpesh herë Ai i përgjigjet atyre me mënyrën e tij dhe jo me specifikat tona (Mateu 6:6; Rom. 8:26-27). Ai na ka premtuar se kur ne lutemi në përputhje me vullnetin e tij, Ai do të na japë çfarë ne i kërkojmë (1 Gjonit 5:14-15). Ndonjëherë ai i vonon që të përgjigjet në përputhje me urtësinë e tij dhe për bekimin tonë. Në këto raste, ne duhet që të jemi të zellshëm dhe ngulmues në lutje (Mateu 7:7; Luka 18:1-8). Lutja nuk duhet parë si mënyra jonë për ta detyruar Perëndinë që të bëjë vullnetin tonë këtu në tokë, por si instrumenti që Perëndia përdor për të bërë vullnetin e tij qiellor këtu në tokë. Urtësia e Perëndia ia kalon pafundësisht urtësisë tonë.

Në ato raste kur nuk jemi të qartë apo të sigurt se cili është plani specifik i Perëndisë, lutja është mjeti për ta zbuluar atë. Nëse gruaja Siriane me vajzën e dejonizuar nuk do ti ishte lutur Krishtit, vajza e saj nuk do të qe shëruar (Marku 7:26-30). Nëse i verbëri jashtë Jerikosë nuk do ti kishte thirrur Krishtit, ai nuk do të kishte ngelur i verbër (Luka 18:35-43). Perëndia thotë se ne nuk kemi sepse nuk kërkojmë (Jakobi 4:2).

Përse nuk lutemi sa duhet?

Kur ne nuk lutemi ne demonstrojmë mungesën e besimit tonë tek Perëndia dhe Fjala e Tij. Ne lutemi sepse i besojmë Perëndisë dhe Fjalës së Tij, dhe se ai i qëndron besnik premtimeve që na ka dhënë dhe instrumenteve që ai ka vendosur që ne të përdorim për bekimin tonë dhe të tërë botës shumë më shumë nga çfarë ne mund të imagjinojmë (Efe. 3:20). Lutja është mjeti kryesor nëse duam të shikojmë Perëndinë të veprojë në jetët tona. Le të na gjeje Perëndia shpesh në lutje, përpara fronit të tij në qiell duke u lutur, sepse atje ne kemi një kryeprift i cili identifikohet me të tëra dobësitë tona (Hebrenjve 3:15-16). Ne kemi premtimin e tij se lutjet plot zell të një besimtarit realizojnë shumë gjëra në këtë botë (Jakobi 5:16-18). Perëndia e lavdëroftë emrin e tij në jetët tona ndërsa ne i besojmë atij praktikisht, dhe aq shumë sa të shkojmë shpesh tek ai në lutje.

PYETJA 11 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi

Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e gjashtë, të shtatë dhe të tetë?

Së gjashti, të mos lëndojmë, urrejmë apo tregohemi armiqësorë me fqinjin tonë, por të jemi të duruar dhe paqësorë, duke treguar dashuri edhe ndaj armiqve tanë. Së shtati, të mos bëjmë imoralitet seksual dhe të jetojmë një jetë me pastërti dhe besnikëri, si në martesë ashtu dhe në beqari; të mënjanojmë çdo dëshirë, mendim, fjalë, shikim apo veprim të papastër dhe çdo gjë tjetër që mund ta na çojë drejt tyre. Së teti, të mos marrim pa leje atë që i përket dikujt tjetër dhe të mos i refuzojmë asnjë mirësi atyre që mund të kenë dobi prej saj.

Vargu Biblik – Romakeve 13:9

Sepse urdhërimet: “Mos shkel kurorë, mos vrit, mos vidh, mos thua dëshmi të rreme, mos lakmo”, dhe në pastë ndonjë urdhërim tjetër, përmblidhen në këtë fjalë: ”Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!”

Komentar

Njeriu as që ka mundësi t’i zbatojë Dhjetë Urdhërimet. E megjithatë ai flet tepër lehtë për zbatimin e Predikimit në Mal apo për imitimin e Krishtit… Judenjtë ishin një popull të cilëve Perëndia tashmë ua kishte dhënë ligjin e tij përmes shërbëtorit të vet Moisiut dhe ata nuk mundën ta zbatonin. Ata nuk mundën t’i zbatonin Dhjetë Urdhërimet. Askush nuk i ka zbatuar ato ndonjëherë në mënyrë të përsosur. Nëse dikush nuk mund të zbatojë dot Dhjetë Urdhërimet, të paktën ashtu i kuptojnë ata, çfarë shprese do kenë për t’i zbatuar ato sipas mënyrës që u interpretuan prej Zotit Jezu Krishti? Ky ishte gjithë problemi i Farisenjve të cilët e urryen aq shumë Jezusin dhe më në fund e kryqëzuan. Ata mendonin që po i zbatonin Dhjetë Urdhërimet dhe ligjin moral. Zoti ynë i bindi për faktin që nuk po e bënin këtë gjë. Ata shpallën që nuk kishin kryer kurrë vrasje. Prisni pak, iu tha Zoti. A i keni thënë ndonjëherë vëllait tuaj, “Budalla”? Nëse e keni bërë atëherë jeni fajtorë për vrasje.

Vrasje nuk do të thotë vetëm akti fizik i vrasjes së dikujt, vrasje do të thotë të kesh hidhërim dhe urrejtje në zemrën tënde. Nëse e mbani mend, ai iu mësoi të njëjtën gjë në lidhje me kurorë-shkeljen. Ata pretendonin që ishin të pafaj. Por Zoti iu tha, prisni pak, ju po thoni që nuk keni kryer kurrë kurorë-shkelje? “Por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet.” (Mateu 5:28). Ky person është fajtor, ai ka lakmuar, ka dëshiruar… Një mendim dhe një imagjinatë janë po aq të dënueshme në sytë e Perëndisë sa edhe vetë veprimi i kurorë-shkeljes.

Martin Lloid Xhons (David Martyn Lloyd-Jones, 1899–1981). Doktor dhe pastor protestant nga Uellsi. Martin Lloid Xhons njihet më tepër për predikimet dhe mësimet e tij në Kishën Uestminster në Londër për tridhjetë vjet me radhë. Ai kalonte muaj dhe madje vite për të shpjeguar një kapitull të Biblës varg pas vargu. Botimi i tij më i famshëm është ndoshta seria e tij e komentarëve për letrën e Romakëve e cila përmban 14 volume.

Video

Lutje

O Perëndi dhe At i mëshirshëm që denjon të ndërtosh një tempull frymëror mes nesh, jo me dru apo me gurë, por me ndërtimin e Frymës së Shenjtë, atij që qëndron tek ata që besojnë, të përgjërohemi na jep mundësi që të mos mbetemi nën pushtetin e ndonjë tundimi për ta ndotur atë tempull me mëkatet tona, por përkundrazi t’i nënshtrohemi Perëndisë si fëmijë të dashur, dhe të mund të vazhdojmë të të përlëvdojmë Ty me një bindje të shenjtë gjersa të arrijmë të shohim fytyrë zbuluar lavdinë tënde, të cilën tani e shohim vetëm të reflektuar në fjalën Tënde, përmes Jezu Krishtit Zotit tonë. Amen.

Xhon Kalvin (John Calvin, 1509-1564). Teologu dhe pastori kryesor i Reformacionit Evropian. Kalvini lindi në Francë në një familje strikte Katolike. Ai punoi në Gjenevë pjesën më të madhe të jetës së tij dhe organizoi kishën e Reformuar. Kalvini shkroi Institutet e Fesë së Krishterë (nga edhe është shkëputur ky citim), Katekizmën e Gjenevës si dhe shumë komentarë mbi Shkrimet.

 Burimi: http://fjaletejetes.com/katekizem/