5-solat

  • Thumbnail for the post titled: 02. Sola Scriptura (I)- Vetëm Shkrimi

    02. Sola Scriptura (I)- Vetëm Shkrimi

    16 i gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, 17 që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, […]

  • Thumbnail for the post titled: 01. Deklarata e Kembrixhit

    01. Deklarata e Kembrixhit

      20 Prill 1996 Kishat ungjillore sot sundohen gjithnjë e më shumë nga fryma e kësaj epoke sesa nga Fryma e Krishtit. Si ungjillorë që jemi, i bëjmë thirrje vetes […]

Vargu i Ditës

“Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri.” — James 1:2-3 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik