Artikuj

 • Thumbnail for the post titled: Një Mënyrë e Shkurtër e Studimit të Biblës

  Një Mënyrë e Shkurtër e Studimit të Biblës

  Një Mënyrë e Shkurtër e Studimit të Biblës (pdf) “H”- Bëj pyetje hetimore Ndërsa lexoni Fjalën e Perëndisë, bëni pyetje si: Çfarë thotë ky pasazh? Cili është kuptimi? Kush e […]

 • Thumbnail for the post titled: Pyetja 5: A ka më shumë se një Perëndi?

  Pyetja 5: A ka më shumë se një Perëndi?

  Pyetja 5: A ka më shumë se një Perëndi? Përgjigjja: Ka vetëm një: Perëndia i gjallë dhe i vërtetë. Katekizmi i Shkurtër, pasi na ka dhënë  një përkufizim të shkurtër, […]

 • Thumbnail for the post titled: Kujto Pagëzimin Tënd! – Romakëve 6:1–4

  Kujto Pagëzimin Tënd! – Romakëve 6:1–4

  Haleluja! Krishti u ngjall! Sot kemi privilegjin dhe mundësinë që të mendojmë për Pashkën, ngjalljen e Krishtit, sa bashku me pagëzimin e vëllait tonë në Krishtin, Arian Barakut. Përse vendosëm […]

 • Thumbnail for the post titled: Shpresa e Krishtlindjes: Mbreti ka ardhur!

  Shpresa e Krishtlindjes: Mbreti ka ardhur!

  Unë dua të tërheq vëmendjen tuaj në një profeci e shkruar për vendin e lindjes së Jezusit 700 vjet para se ai të lindte. Profecia gjendet tek libri i Profetit […]

 • Thumbnail for the post titled: Psalmi 8 – Madhështia e Perëndisë dhe Dinjiteti i Njeriut

  Psalmi 8 – Madhështia e Perëndisë dhe Dinjiteti i Njeriut

  Psalmi që kemi përpara për studim është një psalm i veçantë për shumë arsye. Së pari, psalmi 8 është një psalm lavdërimi, dhe është i pari i këtij lloji në […]

 • Gjykimi i Hipokrizisë – Marku 11:12-14; 20-24

  Mrekullia që kemi për studim sot është tepër e veçantë dhe e çuditshme. Çdo mrekulli tjetër të Zotit që kemi studiuar deri tani, ka qenë një mrekulli bekuese, një akt […]

 • A përkujdeset Jezusi për ne? – Marku 4:35-41

  Njeriu modern, pavarësisht se sa shumë flet e debaton për motin, apo për ngrohjen globale, dhe se çfarë duhet të bëjë për ta ndryshuar atë, nuk është aspak në gjendje […]

 • Tani unë shikoj – Marku 7:31-37

  Shumë prej mrekullive të Zotit tonë ishin mrekulli shërimesh. Fuqia e Perëndisë në jetën e njeriut shihet shumë qartë dhe personalisht kur i verbëri shikon, leprozi pastrohet, i shurdhi dëgjon, […]

 • Peshkatari Hyjnor – Luka 5:1-11

  Shpesh herë ne e përdorim titullin “Zot” kur flasim për Jezus Krishtin pa e kuptuar tërë thellësinë e kuptimit që përmban ky titull. Jezus Krishti është vërtetë Zoti i gjithçkaje. […]

 • Fitore mbi Satanin – Marku 5:1-20

  Nga të gjitha mrekullitë e Zotit tonë, ato më të mistershmet për ne janë ato që kishin të bënin me mbretërinë e fuqive të errësirës. Për shumë, rrëfimet biblike të […]

Vargu i Ditës

“sepse Perëndia nuk është i padrejtë, që të harrojë veprën dhe mundimin tuaj të dashurisë që treguat për emrin e tij me shërbesën që u bëtë dhe po u bëni shenjtorëve.” — Hebrews 6:10 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik