Kolosianet

  • Kolosianët 1:9-11

    Sa e rendësishme është njohja e vullnetit të Perëndisë për ty? Një herë një drejtues kishe amerikan e ftuan në një vend aziatik për të predikuar. Kishte përgatitur një studim […]

  • Kolosianët 1:6-8

    A ke pasur ndonjëherë dyshime rreth besimit tënd? A ka pasur ndonjë situatë në jetën tënde, në të cilën e ke pyetur veten nëse besimi yt është i kotë? A e ke pyetur ndonjëherë veten nëse ungjilli i Jezusit është me të vërtetë i vërtetë? Pyetja madhore që Pali trajton në këto vargje është: a është ungjilli i mjaftueshëm për ne? Në kishën e Kolosit kishin depërtuar mësues të rremë, të cilët predikonin që Jezusi nuk është i mjaftueshëm për ne, të cilët mësonin se ne kemi nevojë për Jezusin dhe engjëjt, Jezusin dhe respektimin e Ligjit të Zotit, Jezusin dhe vetëmohimin e trupit. Ata shpreheshin se ungjilli, të cilin Epafrai kishte predikuar, nuk ishte i mjaftueshëm. Ata mësonin që ne kemi nevojë sa për ungjillin e Jezusit aq edhe për njohurinë e mistereve të Perëndisë, të cilat vetëm ata i zotëronin. Ajo që bën Pali është se ai na jep katër arsye se përse ne mund të jemi të sigurt në ungjillin, katër arsye se përse ungjilli është mëse i mjaftueshëm.

  • Kolosianët 1:1-2

    A është Krishti gjithçka për ty? A është Krishti i mjaftueshëm për ty? A ke të njejtën dashuri, të njëjtin zjarr dhe të njëjtin përkushtim si në fillimet e besimit? A është Krishti dashuria e jetës sate? A ke një marrëdhenie të gjallë në Krishtin? Ekziston një rrezik shumë i madh për ne si besimtarë; që të largohemi nga Krishti. Mendoni për kishën e Efesit në librin e Zbulesës, e cila pas vetëm një brezi kishte humbur dashurinë e saj të parë për Krishtin. Mendoni për kishën e Laodicesë, e cila kishte humbur zjarrin e saj për Krishtin dhe nuk ishte as e ftohtë dhe as e ngrohtë. Kjo është kaq e rrezikshme për një arsye: që një person, i cili largohet nga Krishti shpesh nuk e kupton se çfarë është duke bërë. Askush nuk largohet nga Zoti për një ditë. Ajo ndodh dalëngadalë dhe shpesh herë pa e kuptuar ne. Pyetja ime për ne është: a jemi larguar nga Krishti?

Vargu i Ditës

“Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri.” — James 1:2-3 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik