Permbledhja e Njohurise Shpetuese

 • PJESA E DYTË – KREU IV e V

  IV. Për Të Bindur Njeriun për Mëkat, Drejtësi dhe Gjykim, përmes Ungjillit. Për sa i përket bindjes për mëkat, drejtësi dhe gjykim përmes ungjillit, apo besëlidhjes së hirit, njeriu duhet […]

 • PJESA E DYTË – KREU II e III

  II. Për Të Bindur Njeriun për Drejtësi përmes Ligjit Konsidero Galatasve 3:10: Dhe të gjithë ata që themelohen mbi veprat e ligjit janë nën mallkim, sepse është shkruar: “I mallkuar […]

 • PJESA E DYTË – KREU I

  PËRDORIMI PRAKTIK I NJOHURISË SHPËTUESE I përmbajtur në Shkrimet e Shenjta, dhe të shpalosura shkurtimisht në Shpalljen e Besimit dhe në Katekizmat e lartëpërmendura. P;rdorimi kryesor i doktrinës së krishterë […]

 • PJESA E PARË – KREU III e IV

  KREU III Mjetet vizive të parcaktuara për pjesëmarrjen e të zgjedhurve në këtë besëlidhje, dhe lënia pa shfajësim e të gjithë të tjerëve që thirren. “Sepse shumë janë të thirrur.” Mateu […]

 • PJESA E PARË – KREU II

  Zgjidhja për të Zgjedhurit sigurohet në Jezus Krisht përmes Besëlidhjes së Hirit. “Ti je shkatërruar, o Izrael, sepse je kundër meje, kundër ndihmës sate.” Hosea 13:9. I. Edhe pse njeriu, pasi […]

 • PJESA E PARË – KREU I

  PËRMBLEDHJA E NJOHURISË SHPËTUESE KREU I Gjendja jonë e natyrshme mjerane për shkak të thyerjes së Besëlidhjes së Veprave. “Ti je shkatërruar, o Izrael.” – Hozea 13:9. I. Perëndia i plotfuqishëm […]

 • Një Parathënie për Publikimin e Përmbledhjes së Njohurisë Shpëtuese në Shqip

  ‘Pas Errësirës Drita’ do të publikojë në ditët në vazhdim veprën Përmbledhja e Njohurisë Shpëtuese në shqip. Me këtë rast bëhet e nevojshme një parathënie informuese për këtë vepër, si […]

Vargu i Ditës

“sepse Perëndia nuk është i padrejtë, që të harrojë veprën dhe mundimin tuaj të dashurisë që treguat për emrin e tij me shërbesën që u bëtë dhe po u bëni shenjtorëve.” — Hebrews 6:10 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik