studime biblike

 • Thumbnail for the post titled: Një Mënyrë e Shkurtër e Studimit të Biblës

  Një Mënyrë e Shkurtër e Studimit të Biblës

  Një Mënyrë e Shkurtër e Studimit të Biblës (pdf) “H”- Bëj pyetje hetimore Ndërsa lexoni Fjalën e Perëndisë, bëni pyetje si: Çfarë thotë ky pasazh? Cili është kuptimi? Kush e […]

 • Thumbnail for the post titled: Psalmi 8 – Madhështia e Perëndisë dhe Dinjiteti i Njeriut

  Psalmi 8 – Madhështia e Perëndisë dhe Dinjiteti i Njeriut

  Psalmi që kemi përpara për studim është një psalm i veçantë për shumë arsye. Së pari, psalmi 8 është një psalm lavdërimi, dhe është i pari i këtij lloji në […]

 • Vlera dhe Roli i Grave në Dhiatën e Vjetër

  Çfarë ne na duhet pra sot, është ekuilibri i përsosur i mësimit biblik mbi identitetin dhe rolin e femrës, i dhënë nga Perëndia që në momentin e Krijimit. Dhe ky është problemi i mëkatit. Rënia e mëkati deformon atë që Perëndia formoi. Dhe ky është bekimi dhe lavdia e ungjillit, se reformon atë që mëkati deformon, në fakt ri-vlerëson e nderon, atë që mëkati shkatërron. Ky do të jetë fokusi i studimit tonë sot.

 • Pesë Cilësitë Kryesore të Dhjakut

  “Gjithashtu dhjakët duhet të jenë dinjitozë, jo me dy faqe në fjalë, të mos jepen pas verës së tepërt, të mos lakmojnë fitime të paligjshme, 9 dhe ta ruajnë misterin […]