Studimi “Atributet e Perendise”

 • 08. Shenjtëria e Perëndisë – Atributet e Perendise

  “Kush nuk do të të druajë, o Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse vetëm ti je i Shenjtë” (Zbul. 15:4). Vetëm Ai është pafundësisht, pandryshueshmërisht dhe mëvetësisht […]

 • 07. Pandryshueshmëria e Perëndisë – Atributet e Perendise

       Pandryshueshmëria është një nga përsosmëritë Hyjnore që nuk shqyrtohet sa duhet. Ёshtë një nga përsosmëritë e Krijuesit që e dallon atë nga krijesat e tij. Perëndia është përjetësisht i […]

 • 06. Sovraniteti i Perëndisë – Atributet e Perendise

  Sovraniteti i Perëndisë është të ushtruarit e epërsisë së tij-shih kapitullin pararendës. I ngritur pafundësisht mbi krijesën më të lartë, Ai është Shumë i Larti, zoti i qiellit dhe tokës. […]

 • 04. Njohja Paraprake e Perendise – Atributet e Perendise

  Sa debate kanë lindur nga kjo temë në të kaluarën! Po cila është ajo e vërtetë e Shkrimit të Shenjtë që nuk është kthyer në arenë të betejave teologjike dhe […]

 • 03. Njohja e Perendise – Atributet e Perendise

  Perëndia është i gjithëdijshëm. Ai njeh gjithçka, gjithçka të mundur, gjithçka aktuale, çdo ngjarje, çdo krijesë, të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Ai e njeh përsosmërisht çdo detaj të […]

 • 02. Dekretet – Atributet e Perendise

    Dekreti i Perëndisë është qëllimi ose vendimi i tij në lidhje me gjërat e të ardhmes. Ne kemi përdorur numrin njëjës, siç bën Shkrimi (Romakëve 8:28, Efesianëve 3:11), sepse […]

 • 01.Vetë-mjaftueshmëria e Perëndisë – Atributet e Perendise

    Titulli i këtij artikulli mund të mos jetë ndoshta aq i qartë sa të shfaqë temën e tij. Kjo ndodh pjesërisht për shkak se sot shumë pak të krishterë […]

 • Hyrje – Atributet e Perendise

  ” Pajtohu, pra, me Perëndinë dhe do të kesh siguri; kështu do të kesh mirëqënie”.       “Kështu thotë Zoti: “I dituri të mos lavdërohet me diturinë e tij, njeriu i […]