Çfarë Besojmë?

Artikulli Kredot e Katekizmat nga trajton çështjen e domosdoshmërisë të pasjes së kredove dhe katekizmave për pastërtinë dhe funksionimin e Kishës në veçanti dhe të jetës së krishterë në përgjithësi.

Vargu i Ditës

“Tani vëllezër, ju bëj thirrje në emër të Zotit tonë Jezu Krishtit të flisni që të gjithë të njëjtën gjë dhe të mos keni ndasi midis jush, por të jeni plotësisht të bashkuar, duke pasur një mendje dhe një vullnet.” — 1 Corinthians 1:10 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik