Lidershipi

Kisha Ungjillore e Reformuar Durrës drejtohet nga pleqësia e saj. Pleqësia është e zgjedhur me votë të lirë nga anëtarët e bashkësisë, dhe e trajnuar në teologji dhe shërbesën e krishterë për të drejtuar bashkësinë që u është besuar për përkujdesje nga Perëndia. Pleqësia përbëhet nga Erion S. Dushi, Gentian N. Pema, dhe Albert J. Kona që është edhe Pastori i bashkësisë.Vargu i Ditës

“Këndojini Perëndisë, këndojini lavde emrit të tij; pregatitini rrugën atij që kalon me kalë në shkretëtirë; emri i tij është Zoti; ngazëlloni para tij. Perëndia në banesën e tij të shenjtë është babai i jetimëve dhe mbrojtësi i të vejave.” — Psalm 68:4-5 . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik