Lidershipi

Kisha Ungjillore e Reformuar Durrës drejtohet nga pleqësia e saj. Pleqësia është e zgjedhur me votë të lirë nga anëtarët e bashkësisë, dhe e trajnuar në teologji dhe shërbesën e krishterë për të drejtuar bashkësinë që u është besuar për përkujdesje nga Perëndia. Pleqësia përbëhet nga Erion S. Dushi, Gentian N. Pema, dhe Albert J. Kona që është edhe Pastori i bashkësisë.