Podcast/Videocast

$filter_fields = [
[
‘name’ => ‘keywords’,
‘label’ => __( ‘Keywords’, ‘sermone’ ),
‘field_type’ => ‘text’,
‘placeholder’ => __( ‘…’ ),
‘classes’ => ‘item-field-keywords’,
‘value’ => isset( $_GET[ ‘keywords’ ] ) ? $_GET[ ‘keywords’ ] : ”,
],

];

apply_filters( ‘sermone_hook_filter_fields_data’, $filter_fields );

Vargu i Ditës

“sepse Perëndia nuk është i padrejtë, që të harrojë veprën dhe mundimin tuaj të dashurisë që treguat për emrin e tij me shërbesën që u bëtë dhe po u bëni shenjtorëve.” — Hebrews 6:10 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik