Portali

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-9278611b76992860aed7f956de932842.png' }}

Ejani të Adhurojmë Perëndinë së Bashku

Studimet e Katekizmit

Stylistically different way of life

15 APR 2016

{{ brizy_dc_image_alt uid='920e5c1564cf73952005b9cec9bf405f11e2cee2.jpeg' }}

Simon Jonesy

Graffiti Artist

A day in the life of a developer

06 MAY 2016

{{ brizy_dc_image_alt uid='5ed19f44527a8d24f3c9faafddb5a71e7e00d067.jpeg' }}

Roberta Frinci

Lead Developer

Mesazhet tona në Podcast apo Videocast

“Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.” – (Rom 10:17)

{{ brizy_dc_image_alt uid='d03-Img-headphones.jpg' }}

Vendodhja

Lagja 5, Rruga Kadri Pirro,Nr. 46, Durrës.

Ndodhemi tek rrugica përballe “Supermarket Diambe”, godina e parë në të djathtë, kati i parë.


Address

Lagja 5, Rruga Kadri Pirro,

Nr. 46, Durrës.

Vargu i Ditës

“sepse Perëndia nuk është i padrejtë, që të harrojë veprën dhe mundimin tuaj të dashurisë që treguat për emrin e tij me shërbesën që u bëtë dhe po u bëni shenjtorëve.” — Hebrews 6:10 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Buletini Liturgjik