Te Gjitha Predikimet
Pasazhi Biblik Malakia 1:1
This content is part of a series Malakia, in topic Malakia & book Malakia.

02. Mesazhi i Profetit Malakia – Hyrje në Librin e Malakisë

  • Albert J. Kona
Data e Mesazhit 20/06/2021

“Profeci: Fjala e Zotit drejtuar Izraelit nëpërmjet Malakisë.” (Malakia 1:1)

I. Profeti Malakia

II. Izraeli si marresi i profecise se Malakise

III. Barra Profetike e Malakise

IV. Mesazhi i Profetit Malakia

Në Serinë Malakia