Te Gjitha Predikimet
Mesazhi i të Enjtes së Madhe – Vrumbullima e Luanit përmes Pandemisë
Pasazhi Biblik Amos 3:3-8
This content is part of a series Mesazhi i të Enjtes së Madhe, in book Amos & .

Mesazhi i të Enjtes së Madhe – Vrumbullima e Luanit përmes Pandemisë

  • Albert J. Kona
Data e Mesazhit 09/04/2020

Vrumbullima e Luanit përmes Pandemisë “A mund të ecin bashkë dy veta, në rast se nuk janë marrë vesh më parë? 4 A vrumbullon luani në pyll në rast se nuk ka një gjah përpara? A do ta ngrejë zërin luani i vogël nga strofka e tij në rast se nuk ka kapur diçka? 5 A bie vallë zogu në një kurth në tokë, po të mos i jetë vënë një lak? A shkrehet kurthi nga toka, në rast se nuk ka zënë diçka? 6 Në rast se në qytet i bien borisë, a nuk do të trembet vallë populli?” (Amos 3:3-6a).

“6b Në rast se në një qytet ndodh një fatkeqësi, a nuk e ka shkaktuar vallë Zoti? 7 Sepse Zoti, Zoti, nuk bën asgjë, pa ua treguar sekretin e tij shërbëtorëve të tij, profetëve. 8 Luani vrumbulloi, kush nuk do të ketë frikë? Zoti, Zoti, foli, kush nuk do të profetizojë?”(Amos 3:6b-8)

Në Serinë Mesazhi i të Enjtes së Madhe