Te Gjitha Predikimet
Pasazhi Biblik Psalm 15
This content is part of a series Mesazhe nga Libri i Psalmeve, in book Psalmet & .

Psalmi 15 – Kush do të qëndrojë në prezencën e Perëndisë

  • Albert J. Kona
Data e Mesazhit

Kush do të qëndrojë në prezencën e Perëndisë

“O Zot, kush do të banojë në çadrën tënde? Kush do të banojë në malin tënd të shenjtë? 2 Ai që ecën me ndershmëri dhe bën atë që është e drejtë dhe thotë të vërtetën që ka në zemër, 3 që nuk shpif me gjuhën e vet, që nuk i bën asnjë të keqe shokut të tij dhe nuk fyen të afërmin e tij; 4 ai që përçmon njeriun e hedhur poshtë, por nderon ata që druajnë Perëndinë; ai që edhe sikur të jetë betuar në dëm të tij, nuk tërhiqet; 5 ai që nuk i jep paratë e tij me kamatë dhe nuk pranon dhurata kundër të pafajshmit. Ai që bën këto gjëra, nuk do të hiqet kurrë.” – Psalmi 15

I. Këto dy pyetje i janë bërë Jehovës!

II. Përgjigja i takon Jehovës dhe jo njeriut

III. Personi sipas zemrës së Perëndisë

A. Karakteri i personit që do të banojnë në Prezencën e Perëndisë

B. Gjuha e personit që do të banojnë në Prezencën e Perëndisë

C. Sjellja e personit që do të banojnë në Prezencën e Perëndisë

D. Vlerat e personit që do të banojnë në Prezencën e Perëndisë

E. Integriteti i personit që do të banojnë në Prezencën e Perëndisë

F. Kuleta e personit që do të banojnë në Prezencën e Perëndisë

Në Serinë Mesazhe nga Libri i Psalmeve