Te Gjitha Predikimet
Pasazhi Biblik Psalm 73
This content is part of a series Mesazhe nga Libri i Psalmeve, in book Psalmet & .

PSALMI 73 – ZGJIDHJA E KRIZËS SË BESIMIT

  • Albert J. Kona
Data e Mesazhit

PSALMI 73 – ZGJIDHJA E KRIZËS SË BESIMIT

I. REALIZMI I PSALMIT 73

II. PIKËNISJA E BESIMIT (V. 1)

III. TATËPJETA E BESIMIT (V. 2-15)

a. Zilia ndaj të ligjve (v. 2-3)

b. Një përshkrim i të ligjve (v. 4-11)

c. Një përmbledhje (v. 12)

d. Përfundimi i gabuar i psalmistit (v. 13-14)

IV. PIKA E ZGJIDHJES SË BESIMIT (V. 16-17)

V. NGJITJA LART E BESIMIT (V. 18-26)

a. Një vetëdije e re për fatin e të ligjve (v. 18-20)

b. Një vetëdije e re për vetveten (v. 21-22)

c. Një vetëdije e re për praninë e Zotit dhe një përkufizim i ri për bekimin e vërtetë të Zotit (v. 23-26)

VI. DËSHMIA FINALE E BESIMIT (V. 27-28)

Në Serinë Mesazhe nga Libri i Psalmeve