Te Gjitha Predikimet
Pasazhi Biblik Psalm 8
This content is part of a series Mesazhe nga Libri i Psalmeve, in book Psalmet & .

Psalmi 8 – Madhështia e Perëndisë dhe Dinjiteti i Njeriut

  • Albert J. Kona
Data e Mesazhit

I. MADHËSHTIA E PERËNDISË

A. Zoti e ka shpalosur madhështinë e Tij në të gjithë tokën dhe në shkëlqimin e qiejve (8:1).

B. Zoti ka shfaqur madhështinë dhe fuqinë e Tij në foshnje në dukje të dobëta, përmes të cilëve Ai triumfon mbi armiqtë e Tij (8: 2).

II. DINJITETI I NJERIUT

A. Krahasuar me pafundësinë e universit të krijuar të Zotit, ne janë të vegjël dhe të parëndësishëm (8: 3-4).

B. Megjithatë, pavarësisht nga parëndësia jonë, Zoti na ka kurorëzuar me lavdi dhe madhështi dhe na ka caktuar të sundojmë mbi krijimin e Tij (8:5-8).

C. Psalmi 8 përmbushet përfundimisht në Jezu Krishtin, i cili rikthen atë që humbi Adami.

8 APLIKIME

  • Së pari, ne duhet të përkulemi në frikë para Krijuesit tonë madhështor!
  • Së dyti, Ne duhet ta trajtojmë secilin person me dinjitet dhe respekt si qenie të krijuara në imazhin e Perëndisë.
  • Së treti, Kisha ungjillore në Shqipëri duhet të sensibilizohet kundër tmerreve të abortit, i cili trajton krijimin e mrekullueshëm të Zotit si plehra.
  • Së katërti, ne duhet të qëndrojmë fort kundër absurditetit të evolucionit, i cili mohon se jemi krijuar në imazhin e Perëndisë.
  • Së pesti, le ti t’i rrisim fëmijët tanë të duan, frikësohen dhe t’i shërbejnë Perëndisë si mënyra e vetme për të jetuar jetën me dinjitet.
  • Së gjashti, ne duhet të jemi administratorë të mirë të krijimit të Zotit.
  • Së shtati, ne duhet të kënaqemi me çfarëdo pune që Zoti na jep për të bërë, duke e bërë atë me zemër si për Të.
  • Së teti, ne duhet ta shijojmë Zotin përmes krijimit të Tij.

Në Serinë Mesazhe nga Libri i Psalmeve