Te Gjitha Predikimet
Pasazhi Biblik Psalm 119:105
This content is part of a series Mesazhe nga Libri i Psalmeve, in topic Psalmi 119 & books Psalmet, Psalmi 119.

Psalmi 119:105 – Nevoja Jone per Shkrimin e Shenjte

  • Albert J. Kona
Data e Mesazhit 18/12/2020