Te Gjitha Predikimet
Pasazhi Biblik Psalm 118:22
This content is part of a series Diela e Pashkës, in book Psalmet & .

Shërbesa e së Dielës së Pashkës 2020 – Psalmi 118:22

  • Albert J. Kona
Data e Mesazhit 12/04/2020

KRISHTI ËSHTË THEMELI I SHPËTIMIT TONË

“Guri që ndërtuesit e kishin hedhur u bë guri i qoshes. 23 Kjo është vepër e Zotit, dhe është një gjë e mrekullueshme në sytë tanë. 24 Kjo është dita që Zoti ka bërë; le të gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të.” (Psalmi 118:22-24)

Në Serinë Diela e Pashkës